Ana Sayfa » Tanıtım » Tıbbi Tercümede Uzmanlık Arıyorsanız Doğru Adres Uluay Çeviri

Tıbbi Tercümede Uzmanlık Arıyorsanız Doğru Adres Uluay Çeviri

Tıbbi tercüme; medikal alanda kaleme alınan, insan sağlığının korunması ve geri kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin belge, rapor, araştırma ve makalelerin çevirisi hizmetidir. Akademik tıp, ecza sektörü, bitkisel ilaç ve medikal ruhsatlandırma  başta olmak üzere pek çok farklı alanda kaleme alınmış dokümanlara ilişkin çeviri süreci tıbbi tercüme hizmetlerinin konusunu oluşturur.

Titizlikle gerçekleştirilmesi gereken bir çeviri türü olan tıbbi tercüme, tercümanın özel uzmanlığını gerektirir. Tıbbi tercüme yapacak olan çevirmen kaynak dile ve hedef dile hakim olduğu gibi medikal alanda da uzmanlık sahibi olmalıdırlar. Tıbbi tercümenin başarılı olması tıbbi tercümanın alanında uzman, tıp terimlerine ve kavramlarına hakim olmasına bağlıdır.

Tıbbi tercüman tıbbi çeviri hizmetleri kapsamında edilgen yapılı cümleler kullanmaktan kaçınmalıdır. Anlam belirsizliğine düşmemeye özen göstermelidir. İmla hatası yapılmaması ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılması da tıbbi tercümenin başarısı için dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alır.

Tıbbi tercüme yapılırken çevirmen tıp terminolojisine ve evrensel tıp diline bağlı kalmak zorundadır. Bu nedenle tıbbi tercüme hizmetlerinin medikal sektöründe deneyimi ya da tıp eğitimi olan çevirmenlerden alınması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca tıbbi tercüme yapacak çevirmenler tıp alanındaki yenilikleri yakından izlemeli ve mutlaka kendini geliştirmelidir. Tıp terminolojisine hakim olması zorunlu olan tıbbi tercümanın gerekli görülmesi halinde araştırma yapmaktan ve alanın uzmanlarıyla iletişime geçmekten kaçınmaması çok önemlidir.

Tıbbi tercüme yapacak olan çevirmenin ve ortaya çıkan çevirinin başarısının temelinde yer alan kaynak ve hedef dile hakimiyet yeterli değildir. Çevirmenin çeviri konusu alana hakimiyeti de olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Tıbbi tercüme insan hayatını da sağlığını da doğrudan doğruya etkileyebilecek konular temelinde şekillendiğinden en hassas çeviri alt türlerinden biri olarak kabul edilir.

Kaynak metindeki üslubun hedef metne en doğru ve eksiksiz şekle yansıtılabilmesi ve kaynak metinde hiçbir şekilde anlam belirsizliğinin olmaması tıbbi tercüme hizmetlerinin başarısı noktasında en önemli konular arasında yer alır.

Tıbbi tercüme konusunu oluşturan metinlerin çevirisi sırasında yapılacak en küçük bir hata dahi son derece ciddi sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Bunun doğal bir sonucu olarak tıbbi tercüme en zor çeviri alt türleri arasında kabul edilir. Deneyimli bir tıbbi tercüman tarafından gerçekleştirilen tıbbi tercüme hizmetleri kapsamında kişisel yorum, doğaçlama, tahmin, yaklaşık ve kesin olmayan ifadelerler karşılaşılması söz konusu değildir.

Tıbbi tercüme; web sitesi çevirisi, hukuki çeviri ve teknik çeviri gibi uzmanlık ve deneyim gerektiren çeviri türlerinden biridir. Bu yüzden tıbbi tercüme konusunda tıp alanında ya da tıbbın farklı alanlarında deneyim sahibi, zaman içinde bilgi birikimini artırmış, kendini geliştirmeye özen gösteren, tıbbi tercüme hizmetinin öneminin ve beraberinde getirdiği sorumlulukların farkında olan çevirmenlerle çalışılması tercih edilmelidir.

Dünya genelinde en çok ilgi gören çeviri türlerinden biri olan tıbbi tercüme Uluay Çeviri hizmetlerinin alanında uzman, deneyimli ve profesyonel ekibi tarafından yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Uluay Çeviri tıbbi tercüme hizmetlerinin öneminin ve beraberinde getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak kaliteli, doğru, hızlı, güvenilir ve ekonomik fiyatlı hizmetler sunmaktadır. Sizde tıbbi tercüme, web sitesi çevirisi ve tür sözlü ve yazılı çeviri ihtiyacınız için Uluay Çeviri ile iletişime geçebilirsiniz.

Marka İmajınızı Web Sitesi Çevirisi ile Güçlendirin

Bireysel ve kurumsal olarak internet kullanımının gün geçtikçe artmasının doğal bir sonucu web sitesi çevirisi hizmetinin popülerlik kazanmasıdır. Markalar globalleşmenin etkisiye faaliyetlerini kendi ülkeleriyle sınırlı tutmakla yetinmemektedirler. Marka imajını güçlendirmek ve pazar payını artırmak isteyen markaların önceliği ürünlerini ve hizmetlerini global pazarlara taşımak olmaktadır. Bu sürecin ayrılmaz bir parçası olan reklam ve pazarlama çalışmalarında başarıyı yakalamak için hedef pazarların dilini kullanmaya özen göstermek gerekir. Web sitesi çevirisi bu aşamada devreye giren son derece önemli bir hizmet olarak ülkeler arasındaki sınırları kaldırma ve markaların yerel pazarlara açılmasını sağlama noktasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Hemen hemen tüm çeviri alt türlerine göre yeni bir hizmet olan web sitesi çevirisi markaların dijital ortamdaki yüzü olan web sitesinin kalitesini etkilediğinden son derece önemlidir. Bu yüzden web sitesi çevirisi bu alanda uzmanlık ve deneyim sahibi çevirmenler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir.

Hem farklı ölçeklerdeki şirketlerin hem de farklı sektörlerde faaliyet gösteren markaların web sitelerinin hedef pazarlarda konuşulan dillere çevrilmesi süreci web sitesi çevirisi hizmetinin kapsamında yer alır.

Bununla birlikte web sitesi çevirisi standart bir çeviriden çok farklıdır. Kelime kelime yapılan bir çevirinin ürünü olan web sitesi çevirisinden istenilen performansın elde edilmesi mümkün değildir.

Çünkü web sitesi çevirisinde çevirinin ötesine geçilmeli, dilsel ve kültürel açıdan hedef toplumla uygunluk sağlanmalıdır. Çevirmenin kullandığı dil hedef pazardaki toplumun dilini ve kültürünü en doğru şekilde yansıtacak şekilde seçilmelidir. Bunu sağlayabilmek için çevirmen web sitesi çevirisi önce detaylı bir hazırlık süreci geçirmelidir.

Yorum yapın