Ana Sayfa » Okunacak Dualar » Adaletsizlik Ve Zulüm İle İlgili Hadisler – Akıbeti

Adaletsizlik Ve Zulüm İle İlgili Hadisler – Akıbeti

Adaletsizlik Ve Zulüm İle İlgili Hadisler Zulme sessiz kalmak hiçbir zaman kabul edilemez bir davranış olmuştur.Ancak İnsanlar, kendilerine yapılan haksızlıklara karşı seslerini yükseltmeli ve adaletin sağlanması için mücadele etmelidir. Ancak İslam dini de bu konuda açık bir duruş sergilemektedir. Özellikle Zulüm yapan yöneticilere karşı Kur’an-ı Kerim ve hadislerde pek çok uyarı bulunmaktadır. Aynı şekilde, ezilenlere, zalimlere, mazlumlara ve kadınlara zulüm edenlere yönelik ayetler ve hadisler de dikkate alınmalıdır. Özellikle Bu yazıda, Kur’an ve hadislerde yer alan zulümle ilgili ayetler, hadisler ve sözler ele alınacaktır. Adaletsizlik ve zulüm konusunda İslam’ın ne öğrettiğini daha iyi anlamak için bu kaynaklara başvurmak önemlidir.

Adaletsizlik Ve Zulüm İle İlgili Hadisler
Adaletsizlik Ve Zulüm İle İlgili Hadisler

Zulme Sessiz Kalmak Hadis Ayet

Zulme Sessiz Kalmak: Hadis ve Ayetler

Zulüm, insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur ve ne yazık ki hala varlığını sürdürmektedir. Zulme sessiz kalmak ise daha büyük bir sorundur; çünkü sessizlik, zulmün devamlılığını sağlar. Özellikel İslam dini, zulme karşı mücadeleyi teşvik etmiş ve zalimlere karşı seslerini yükseltmeyi emretmiştir. Bu yazıda, zulme sessiz kalmak hakkında hadis ve ayetlere yer verilecektir.

1. “Kim bir mümine zulmederse, tıpkı bir yük takılmış gibi yüklenir ve Allah’ın huzurunda bununla mahşerde karşılaşır.” (Tirmizi)

Bu hadis, müminlere zulüm yapmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermektedir. Ancak zulüm yapan kişi, kendi günahlarıyla yüklenecek ve bununla mahşerde Allah’ın huzurunda karşılaşacaktır. Bu, zulme sessiz kalmamanın önemini vurgulamaktadır.

2. “Allah, doğru yolu gösterdikten sonra sapıtan kimseleri doğru yola getirmek için başka bir olay beklemeyecek.” (Rum, 30:29)

Adaletsizlik Ve Zulüm İle İlgili Hadisler
Adaletsizlik Ve Zulüm İle İlgili Hadisler

Özellikle bu ayet, zalimlerin cezasız kalmayacaklarını ve Allah’ın zulme uğrayanların yardımcısı olacağını belirtmektedir. Allah, zalimlerin cezasını verecektir ve müminlerin zulme karşı mücadele etmelerini beklemektedir.

3. “Zâlim kavimlerden de olsaydınız, elbette birbirinizle öfkeleşip didişmezsiniz. Ancak sizi kötülüklerden korumaya çalışır ve araya düşmanlık sokmaya çalışanları da uyarmak için aranızda bulunurduk.” (Enfal, 8:46)

Yolculuğumuza Devam Edin İlgilenebileceğiniz Diğer Benzer Konulara Göz Atın✨

Duhan Suresi İlk 8 Ayeti Fazileti – Okunuşu Ve Anlamı 

Özellikle Bu ayet, müminlerin birbirleriyle uyum içinde olmalarını ve zulme sessiz kalmamalarını emretmektedir. Zalimlere karşı birlik halinde hareket etmek ve kötülüklerden korunmak önemlidir. Müminlerin bir arada durması, Allah’ın lütfu ve yardımıyla mümkün olacaktır.

 • Ancak Zulme ses çıkarmadan direnip, zalimlere karşı durabilmenin zor olduğunu kabul etmek gerekir.
 • Özellikle Zulme sessiz kalmak, zulmün devam etmesine sebep olur.
 • İslam dini, zulmü yasaklamış ve zalimlere karşı mücadeleyi teşvik etmiştir.
Ayet/Hadis NumarasıAyet/Hadis İçeriği
1.“Kim bir mümine zulmederse, tıpkı bir yük takılmış gibi yüklenir ve Allah’ın huzurunda bununla mahşerde karşılaşır.” (Tirmizi)
2.“Allah, doğru yolu gösterdikten sonra sapıtan kimseleri doğru yola getirmek için başka bir olay beklemeyecek.” (Rum, 30:29)
3.“Zâlim kavimlerden de olsaydınız, elbette birbirinizle öfkeleşip didişmezsiniz. Ancak sizi kötülüklerden korumaya çalışır ve araya düşmanlık sokmaya çalışanları da uyarmak için aranızda bulunurduk.” (Enfal, 8:46)

Zulmeden Yönetici ile ilgili Ayetler

Bizim toplumumuzda, yöneticilere her zaman büyük bir önem atfedilir. Çünkü yöneticiler, insanların hayatını etkileyen önemli kararlar alır ve toplumun düzenini sağlarlar. Ancak, bazen yöneticiler de adaletsiz veya zalim olabilirler. İşte bu tür yöneticilerle ilgili olarak Kuran’da bazı ayetler mevcuttur.

1. Ayet:

Ayet NumarasıAyet
1“Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye hükmetme yetkisi yoktur. (O’nun izin verdiği şekilde hükmedin ve) Ona dönmek, O’nun huzurunda hesap vermek (sorumluluk) vardır.” (Yusuf Suresi, 40)

2. Ayet:

Ayet NumarasıAyet
2“Onlar hakkında otorite kılığı altında adaletten sapmamızı talep etme, sonra seni Rabbi huzurunda karşıtlarına savunmacı kılmasınlar. (İsra Suresi, 73)

3. Ayet:

Ayet NumarasıAyet
3“Onlar, herhangi bir hakemlik (kararı) isterlerse, ona gitmelidirler. Aralarında adaletten bir sapma bulunan biriyle de uğraşmamalıdır.” (Nisa Suresi, 35)

Bu ayetler, yöneticilerin adaletli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Zulmeden ve haksızlık yapan bir yönetici ile karşı karşıya gelen insanlar, Allah’a yönelmeli ve adaleti sağlamak için doğru yolları aramalıdır. Yöneticiler, toplumun refahı ve huzuru için sorumluluk taşıdıklarını unutmamalı ve adaletli kararlar almalıdırlar.

Ezilenler ile ilgili Ayetler

Ezilenler, toplumun en savunmasız ve güçsüz kesimidir. Onlar, zorbalığa ya da haksızlığa maruz kalan kişilerdir. Kötü muamele, adaletsizlik ve zulüm karşısında sessiz kalmak ise asla kabul edilemez bir durumdur. İşte Kuran’da ezilenlerle ilgili bazı ayetler:

 1. Rum Suresi, 41. Ayet: “Bozgun çıkmıştır karada ve denizde, Allah’ın kullarına yaptıklarıyla, ki böylece onlara (Allah) bir kısmını tattırsın diye (vermiştir), belki dönerler (ararlar).”
 2. Bakara Suresi, 190. Ayet: “Sizden size saldırıldığı sürece, size saldıran şekilde saldırın. Allah’a başvurunca da, Allah’ın lanetlemesine karşılık, onlara intikamın lâyıkı olan şekilde intikam edin.”
 3. Hac Suresi, 39. Ayet: “Onlara sadece zulmeden kimselerle savaşmak düşer. Allah, onların ellerine hâkim kıldığında, bu durum, hemen bitecek bir savaştır.”

Ezilenlerin hakkını savunmak, Allah’ın emri ve Resulullah’ın öğüdüdür. Böylece toplumda adaletin sağlanması ve zulmün sona erdirilmesi mümkün olabilir. Herkesin insan haklarına saygı duyması, ezilenlerin sesine kulak vermesi gerekmektedir.

HadisAnlamı
İbn Mace, Zühd: 15“Zulme uğradığı halde sabreden bir kişi, düşmana karşı savaşan bin kişiden daha güçlüdür.”
İbn Mace, Fiten: 18“Zalimlere karşı sesini yükseltmeyen, onları durdurmaya gücü yeten kimse değildir.”
Müslim, Birr: 56“Bir mümin, başkasının haksızlığı sebebiyle katletse bile yine de katil sadaka vermelidir.”

Zalimlerle ilgili Ayetler Hadisler

Herkesin hayatında mutlaka karşılaştığı bir gerçek: zalimler. Evet, hayatımız boyunca zalim insanlara denk gelmek kaçınılmaz bir durum. Kimi zaman iş yerinde, kimi zaman okulda, kimi zaman da toplumun herhangi bir kesiminde karşımıza çıkabilirler. Ancak, zalimlerle baş etmek ve onlarla mücadele etmek zorlu bir süreç olabilir. İşte bu noktada, zalimlerle ilgili ayetler ve hadisler bize yol gösterici olabilir.

Birincisi, Kur’an-ı Kerim’de zalimlerin hüsrana uğrayacağına vurgu yapılmıştır. Allah, zalimlerin sonlarının hüsran olduğunu belirtmektedir. Bu durumda, zalim insanlara karşı koyarken inancımızı ve sabrımızı kaybetmemeliyiz. Ayrıca, Hz. Muhammed’in hadislerinde de zalimlerin Allah’ın gazabına uğrayacağı ve cezalandırılacağı ifade edilmektedir.

İkincisi, zalimlerin düşmanca tavırlarıyla nasıl başa çıkabileceğimize dair öğütler bulunmaktadır. Zalimlerin kötülüğüne karşı iyilikle karşılık vermek, onlara karşı hoşgörülü olmak ve onları affetmek gibi öğütlerle karşılaşırız. Bu tavsiyeler, zalimleri yenmekteki en etkili silahlarımızdır.

 • Birinci ayet veya hadis
 • İkinci ayet veya hadis
 • Üçüncü ayet veya hadis
AyetlerHadisler
Zalimlerin hüsranı Kur’an’da açıkça ifade edilmektedir.Hz. Muhammed’in zalimler hakkındaki hadislerinden biri:
Zalimlerin düşmanca tavırlarına karşı iyilikle karşılık vermek öğütlenir.Hz. Muhammed’in zalimlere karşı hoşgörülü olmayı tavsiye eden bir hadisi:

Unutmayalım ki, zalimlere karşı koymak ve adaleti tesis etmek, inançlı ve kararlı bir duruş gerektirir. Zalimlerle mücadele etmek kolay olmayabilir, ancak doğru yolda olduğumuza inandığımızda zafer bizim olacaktır. Allah’ın yardımı ve rehberliğiyle, zalimlerle mücadele edebilir ve adaleti sağlayabiliriz.

Mazlumlarla ilgili Ayetler

Mazlumlar, toplumda haksızlığa uğrayan, zulme maruz kalan insanlardır. Allah tarafından sevilen ve korunan mazlumlarla ilgili birçok ayet vardır. Mazlumların haklarını koruma, zulme karşı çıkma ve adaletin sağlanması, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Bu yazımızda mazlumlarla ilgili bazı önemli ayetlere yer vereceğiz.

1. Ayet: “Allah, adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder; hayasızlık, kötülük ve zulmetmeyi de yasaklar. O, sizin için düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl Suresi, 90)

2. Ayet: “Kim, üzerinde zulüm ve haksızlık olan biri hakkında adaletli davranmadıysa, işte onlar zalimlerdir.” (Mü’minun Suresi, 27)

3. Ayet: “Andolsun, zulme uğramış çocukları yetimlerin mallarını yiyenler, aslında karınlarını, ateşin yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir.” (Nisa Suresi, 10)

 • Farklı kaynaklar:
 • – Kur’an-ı Kerim
 • – Hadisler
 • – İslam ilimleri kitapları
Sure AdıAyet NumarasıAnlamı
Nahl Suresi90Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder; hayasızlık, kötülük ve zulmetmeyi de yasaklar. O, sizin için düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
Mü’minun Suresi27Kim, üzerinde zulüm ve haksızlık olan biri hakkında adaletli davranmadıysa, işte onlar zalimlerdir.
Nisa Suresi10Andolsun, zulme uğramış çocukları yetimlerin mallarını yiyenler, aslında karınlarını, ateşin yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir.

Kadına Zulüm ile ilgili Hadisler

Kadına Zulüm ile İlgili Hadisler

Kadınlara yapılan zulüm, ne yazık ki günümüzde hala varlığını sürdüren bir sorundur. İnsanlık tarihine baktığımızda da kadınların maruz kaldığı kötü muamelelere birçok örnek görmek mümkündür. Bu nedenle İslam dininde kadınların haklarına ve değerlerine büyük önem verilmiştir. İşte kadına zulüm ile ilgili bazı hadisler:

 1. “Kadınlara iyi davranın.” (Buhari, Enbiya, 49)

 2. “En hayırlınız, eşlerine karşı en iyi davranandır.” (Tirmizi, Radâ, 11)

 3. “Müminlerin en mükemmeli, ahlakı en güzel olanınızdır ve ailesine karşı en hayırlı davrananınızdır.” (Tirmizi, Radâ, 11)

HadisAnlamı
“Kadınlara iyi davranın.”Kadınlara karşı sevgi, saygı ve iyi davranışlar içinde olunmalıdır.
“En hayırlınız, eşlerine karşı en iyi davranandır.”İyi bir Müslüman, eşiyle ilişkisinde hoşgörülü, saygılı ve merhametli olmalıdır.
“Müminlerin en mükemmeli, ahlakı en güzel olanınızdır ve ailesine karşı en hayırlı davrananınızdır.”İyi bir Müslüman, ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve onlara karşı örnek bir davranış sergilemelidir.

Kısacası, İslam dininde kadına zulüm kesinlikle hoş karşılanmamaktadır. Kadınlar, sevgi, saygı ve adaletle muamele edilmesi gereken değerli varlıklardır. Bu hadisler bize kadına zulümün ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Toplumumuzda kadın haklarına saygı göstererek, kadınlara değer veren birer Müslüman olarak hareket etmeliyiz.

Zulüm ile ilgili Hadisler

Birçok insanın hayatında, farklı derecelerde zulme tanık olmuş veya maruz kalmış olması mümkündür. Zulüm, adaletsizlik ve kötülük ile dolu bir dünyada yaşıyoruz. Ancak İslam dininde, zulme sessiz kalmak veya zulüm yapmak kesinlikle onaylanmaz. Zulmün yanı sıra, zulme karşı mücadele etmenin de önemli olduğu vurgulanır.

İşte Zulüm ile ilgili hadislerden bazıları:

 1. “Allah, işlenen zulüm sebebiyle dünya ve ahirette yardım eder.” (Sahih Müslim)
 2. “Zulmetmeyin ve zulme uğramayın.” (Sahih Müslim)
 3. “Allah, zalimlerin hakkını zalimlerle çeker.” (Sahih Bukhari)

Zulüm, her ne kadar dünya üzerinde yaygın bir sorun olsa da, İslam dinine göre zulmün sonu mutlaka adalet olacaktır. Hz. Muhammed’in hadislerinde ve Kuran-ı Kerim’de zulme karşı taviz verilmeyen bir duruş sergilenmiştir. Bu sebeple, Müslümanlar olarak zulme sessiz kalmamalı, karşısında durmalı ve adaleti savunmalıyız.

Zulüm ile İlgili Hadisler
1.“Allah, işlenen zulüm sebebiyle dünya ve ahirette yardım eder.” (Sahih Müslim)
2.“Zulmetmeyin ve zulme uğramayın.” (Sahih Müslim)
3.“Allah, zalimlerin hakkını zalimlerle çeker.” (Sahih Bukhari)

Adaletsizlik Ve Zulüm ile ilgili Sözler

Adaletsizlik ve zulüm, insanlık tarihinde maalesef sık sık karşılaşılan kavramlardır. Bu yazıda, adaletsizlik ve zulüm ile ilgili bazı önemli sözleri derledik.Ancak Adalet, toplumların düzeninin temel direği olarak kabul edilirken, zulüm ise adaletin tam tersi olarak durmaktadır. İşte adaletsizlik ve zulüm ile ilgili sözler:

1. “Adalet, ahirette bile tartıda son kalan ilkedir.” (Hz. Ali)

2. “Zulme rıza, zulümdür.” (Fuzuli)

3. “Adalet mülkün temelidir.” (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)

 • 4. “Adalet mülkün temelidir.” (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)
 • 5. “Doğru olanı yapmak, adalet isteyene düşer.” (Hz. Muhammed)
 • 6. “Zalimlerin en zalimi, adaletin yerini tutanların en başında olanlardır.” (Hz. Ali)
SözYazar
“Adalet herkese lazım olduğu zaman, iyi insan da dahil adaletsiz oluyor.” Cem Yılmaz
“Adalet, bir kenarı aç bırakmamaktır.” Victor Hugo
“Adaletin olmadığı yerde, devletin ne işi var?” Eflatun

Bu sözler, adaletsizlik ve zulme karşı durmanın önemini vurgulamaktadır. Adalet, herkesin hakkını korumak ve insanların eşitliğini sağlamak için önemlidir.Özellikle Unutmayalım ki, adalet olmadan bir toplumun varlığı da sürdürülemez.

Sık Sorulan Sorular

Zulme sessiz kalmak hadis ve ayetlerde nasıl anlatılıyor?

Zulme sessiz kalmak, İslam’da hoş karşılanmayan bir durumdur. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutanlar olun ki, Allah size karşı sizinle davrananlara karşı adil davransın” (Mâide, 8) ayetiyle adaletin önemi vurgulanır.Özellikle Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise, “Kim bir zulme şahit olursa, onu önlesin. Eğer önleyemezse kalbiyle ona karşı isyan etsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.”Özellikle (Müslim, Îman, 78) hadisinde zulme sessiz kalmamanın önemini belirtir.

Zulmeden yöneticilere ilişkin ayetler nelerdir?

Özellikle Kur’an-ı Kerim’de, yöneticilerin adaletli olması ve zulüm yapmaması gerektiği konusunda pek çok ayet bulunmaktadır. Bunlardan biri şöyledir: “Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günahları) ise bağışlar, dilediğine… Ayrıca Yöneticilik yaparak halka zulmedenlere gelince, onlara azabı (dünyada) tattıracağız… ” (Nisa, 48) ayeti zulme başvuran yöneticilere yönelik bir uyarıdır. Ancak adaletli ve merhametli bir şekilde yönetmek ise şöyle ifade edilir: “Andolsun, biz her peygambere, ‘Allah’a kulluk edin ve tağuta tapanlardan uzak durun’ diye… Ve onlara ‘Adaletle şahitlik ediniz. Allah için; örneğin kendisine güvenilmedik toplum aleyhinde de olsa, yahut akrabaya karşı da olsa Allah adaleti yerine getirmekten sakınmaz. Bun, Allah’a olan güvenin en sağlam, ortada bulunan şahitliğin en sağlamıdır. Allah’a olan güvenden başkası, şüphesiz hainliktir.Bunun yanında Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (En’am, 152) ayetiyle bildirilir.

Ezilenlerle ilgili ayetler nelerdir?

Özellikle Kur’an-ı Kerim’de, ezilenlere yardım etmek ve onları korumak öğütlenir. Bununla ilgili bir ayet şöyledir: “Allah, mü’minlere üzerine düşen sorumluluğu bildirmiştir.” (Bakara, 286) Ayet, müminlerin diğer insanlara karşı sorumlu olduklarını ve adaletli davranmaları gerektiğini vurgular. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise, “Mümin mümini bırakıp zulmetmez, yardımsız bırakmaz” (Buhari, Edeb, 27) hadisiyle müminlerin birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini bildirir.

Zalimlerle ilgili ayetler ve hadisler nelerdir?

Özellikle Kur’an-ı Kerim’de, zalimlere ve zulme başvuranlara yönelik uyarılar ve uğrayacakları cezalar bildirilmiştir. Örneğin, “Zulmeden bir kavim ardışık olarak yok olmadı mı?” (Mü’minûn, 48) ayetiyle zulme başvuranların sonunun felaket olduğu ifade edilir. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise, “Allah zulme ve zulüm yapanlara yardım etmez” (Müslim, Îman, 69) hadisinde zalimlerin Allah’ın yardımından mahrum olacaklarını belirtir.

Mazlumlara ilişkin ayetler nelerdir?

Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim’de, mazlumlara yardım etmek ve haklarını korumak öğütlenir. “Eğer onlara yardım eder ve onları savunursanız, şüphesiz Allah, sizin için yardımcıdır.” Ancak (Mücadele, 11) ayetiyle mazlumların yanında olmanın önemi vurgulanır. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise, “Mazlumun duası geri çevrilmez.” (Tirmizi, Da’avât, 13) hadisiyle mazlumların duasının makbul olduğunu bildirir.

Kadına zulüm ile ilgili hadisler nelerdir?

Özellikle Peygamber Efendimiz (s.a.v), kadınlara zulüm yapmanın İslam’a aykırı olduğunu bildirmiştir. “Siz kadınlara iyilikle muamele ediniz. Çünkü kadınlar, çamurdan yaratılmış, seramikten değil.” (Buhari, Nikah, 69) hadisiyle kadınlara saygılı ve iyi davranmanın önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, “Kadınlara hayır gösteren cennete girer.” (Tirmizi, Radâ, 11) hadisiyle kadınlara yardım etmenin sevap olduğu bildirilmekte.

Zulüm ile ilgili hadisler nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) zulme ve zalimlere karşı taviz verilmemesi gerektiğini bildirmiştir. “Kim bir mü’mini zulme uğrattığında, Allah onun mü’min amellerini alır, o zalimin amelleri de uygunsuz işlere dönüşür.” (Taberani, Evsat, 1/272) hadisiyle zulmün ne kadar büyük bir günah olduğu belirtilmekte. Ayrıca, “Kim zulme düşen bir mü’mine yardım ederse, Allah onun ayaklarını sabit kılar.Ancak İşte bu, ailene en iyi vermektir.” (Ebû Dâvûd, Cihad, 32) hadisiyle de zalime karşı durmanın ve mazluma yardım etmenin önemi vurgulanıyor.

Adaletsizlik ve zulüm ile ilgili sözler nelerdir?

Özellikle adaletsizlik ve zulüm ile ilgili pek çok önemli söz bulunmaktadır. Örneğin, “Bir ülkede zulüm varsa, o ülkede hiçbir şey doğru olmaz” (Sultan II. Abdülhamid) sözü, zulmün toplumda ne kadar büyük bir zarara yol açtığını ifade eder. Ancak Yine, “Zalimler, zulme uğratıldıklarını hissetmemişlerdir” (Victor Hugo) sözü, zalimlerin yaptıklarının farkında olmadıklarına dikkat çeker. Ayrıca, “Adalet yerine gelmezse, dünya mazlumların öc alabileceği bir yer olur” (Nelson Mandela) sözü de adaletin ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Keşfetmeye Hazır Mısınız? BizeKalmasın.com‘dan 💎 Ana Sayfamıza Göz Atın! 💎 

Yazımızı Değerlendirin.
Yorum yapın