Ana Sayfa » Okunacak Dualar » Duhan Suresi İlk 8 Ayeti Fazileti – Okunuşu Ve Anlamı

Duhan Suresi İlk 8 Ayeti Fazileti – Okunuşu Ve Anlamı

Duhan Suresi İlk 8 Ayeti Fazileti yazımız ile karşınızdayız. Müminler, Duhan Suresi’nin faziletlerini merak ederler. Duhan Suresi, adını onuncu ayette geçen “duhan” kelimesinden almıştır. Mekke döneminde inmiştir. 59 ayetten oluşur. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim Duhan Suresini Cuma veya gece okursa, Allah o kişiye cennette bir köşk yapar.”

Yolculuğumuza Devam Edin İlgilenebileceğiniz Diğer Benzer Konulara Göz Atın✨

Kim bu Sureyi her gün okursa, kıyamet gününün korkusu ve dehşeti bağışlanır. Peki Duhan Suresi’nin fazileti ve anlamı nedir? Bunun yanında Duhan suresinin okunuşu ve mealini sizler için bu yazımızda belirttik. Ayrıca dilerseniz diğer okunacak dualar kısmına da göz atabilirsiniz.

Duhan Suresinin Fazileti

Duhan Suresinin Fazileti
Duhan Suresinin Fazileti

Öncelikle Duhan Suresi’nin fazileti ile ilgili olarak: “Kim Duhan Suresini gece okursa sabaha kadar yetmiş bin melek ona dua eder”; İki hadis “Duhan suresini Cuma gecesi okursa günahları bağışlanır” (Tirmizi, “Fezail-i Kur’an”, 8) tercümesi ile rivayet edilse de, bunların ve özellikle ikinci hadisin aşırı olduğu anlaşılmaktadır. üçsüz Nitekim Tirmizi, hadislere atıfta bulunduktan sonra her ikisi için de garibi* değerlendirmiş ve bu hadislerin hastalıklarını belirtmiştir.

Duhan Suresinin İlk 8 Ayeti Okunuşu

Bu dua Cuma günü okunması gereken surelerden biridir. Duhan Suresi, temel olarak Kuran’ın vahyi, müşriklerin Kuran’a karşı tutumu, Firavun ve kavminin başına gelen azaplar, iyi ve kötünün akıbeti üzerinde durur. Duhan Suresinin okunuşunu, manasını ve manasını inceleyen müminler de onun faziletlerini öğrenmek isterler. Peki Duhan Suresi’nin fazileti ve anlamı nedir?

Duhan Suresi Okunuşu

 • Ha mım
 • Vel kitabil mübiyn
 • İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
 • Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
 • Emram min ındina inna künna mürsiliyn
 • Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
 • Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
 • La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
 • Bel hüm fı şekkiy yel’abun
 • Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
 • Yağşen nas haza azabün eliym
 • Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
 • Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
 • Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
 • İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
 • Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
 • Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
 • En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
 • Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
 • Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
 • Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
 • Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
 • Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
 • Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
 • Kem teraku min cennativ ve uyun
 • Ve züruıv ve mekamin keriym
 • Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
 • Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
 • Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
 • Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
 • Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
 • Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
 • Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
 • Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
 • İnne haülai le yekülün
 • İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

Duhan Suresi İlk 8 Ayeti Türkçe

Öncelikle Duhan Suresi İlk 8 Ayeti Türkçe başlığımızın altında sizler için bu surenin Türkçe mealini ayetler halinde aşağıda belirttik. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Hayatımı Değiştiren Şahmeran Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Duhan Suresi Meali

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
 • Hâ Mîm.
 • Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.
 • Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
 • Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.
 • (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.
 • İnsanlar, “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz” derler.
 • Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.
 • Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!” dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz.
 • Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.
 • Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.
 • O şöyle demişti: “Allah’ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.”
 • “Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum.” ?19? “Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım.”
 • “Bana inanmadınızsa benden uzak durun.”
 • Sonra Mûsâ Rabbine, “Bunlar günahkâr bir toplumdur” diye seslendi.
 • Allah da şöyle dedi: “O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz.”
 • “Denizi açık halde bırak.” Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
 • Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
 • Nice ekinler, nice güzel konaklar!
 • Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!
 • İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.
 • Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
 • Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
 • Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
 • Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: “İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz.”
 • “Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin.”
 • Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba’ kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

Bu kategorideki diğer yazılarımızı okumak istiyorsanız eğer aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Ana sayfaya bizdekalmasin.com bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Son olarak Duhan Suresi İlk 8 Ayeti Fazileti yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Yazımızı Değerlendirin.
Yorum yapın