Ana Sayfa » Okunacak Dualar » Enbiya Suresi Kaçıncı Sayfada – Enbiya Suresi Fazileti

Enbiya Suresi Kaçıncı Sayfada – Enbiya Suresi Fazileti

Kur’an-ı Kerim’in 21. suresi olan Enbiya Suresi, 321. sayfada başlar ve 330. sayfada biter. Bu sure toplamda 10 sayfa uzunluğundadır. Ayrıca Enbiya, Türkçe’de peygamber anlamına gelir. Bu sure, peygamberlerin dini yayma sürecinden ve çeşitli özelliklerinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mekkeli paganların inançlarını eleştirmekte ve ayrıca yerin, göğün ve canlıların yaratılışı gibi konulara da değinmektedir. Özellikle Son kısımda, Hazreti İbrahim, Davut, Süleyman, Nuh, Lut, Eyyup, Zulkifl, Yunus, İdris ve Zekeriyya aleyhisselamdan bahsedilmektedir.

🚀 Daha fazla bilgi ve eğlence için şu yazımıza da mutlaka göz atın! 

818 Selamün Kavlen 130 Salavat ile Dilek Duaları

Enbiya Suresi Fazileti

Enbiya Suresi’nin okunmasının faziletleri arasında. Ayrıca okuyan kişinin kalbinin yumuşaması ve Allah’a olan inancının artması bulunmaktadır. Ayrıca, bu sureyi düzenli olarak okuyan kişinin, hayatındaki zorluklarla daha kolay başa çıkabilmesi ve sabrının artması beklenmektedir.

Enbiya Suresi kaç cüz?

Enbiya Suresi, Kur’an’ın 21. suresi olup, 17. cüzde yer alır ve 112 ayetten oluşur. Surenin adı, peygamberler anlamına gelen Enbiyâ kelimesinden gelir. Özellikle peygamberlerin tevhit davası uğrunda verdikleri mücadeleler ve çeşitli özellikleridir. Bunun yanında Surenin 18 peygamberin dini yayma faaliyetlerinden bahsettiği belirtiliyor.

Özellikle Enbiya Suresi, birçok ayetinde Peygamberler ile ilgili kıssalar ve bilgiler yer aldığından dolayı ‘Peygamberler’ anlamına gelen ‘Enbiya’ adı verilmiştir. Hz. İbrahim’den (a.s) başlayarak Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) kadar farklı dönemlerde farklı kavimlere gönderilmiş 16 peygamber ile ilgili kıssalara yer verilmiştir.

Surenin içeriğinde, Yüce Allah’ın insanlara doğru yolu göstermek için pek çok peygamber görevlendirdiği. Kendilerine rehber olmak için gönderildikleri kavimlerde inkarcıların bu peygamberlere karşı geldiği, ancak hiçbir dönemde başarılı olamadıklarına anlatılıyor. Kainatın tek ve yegane yaratıcısının. Allah’u Teala olduğu, başka ilahların da bulunması halinde evrende var olan düzenin bozulacağı bildiriliyor. Ayrıca evrenin yaratılışı ile ilgili; Yüce Allah’ın her şeyi sudan yarattığı. Başlangıç aşamasında göklerin ve yerin bir arada olduğu. Allah’u Teala’nın bunları birbirinden ayırdığı anlatılmaktadır.

Enbiya Suresi Kaç Sayfa

Özellikle Enbiya Suresi Kaçıncı Sayfada. Enbiya Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 321. sayfasında başlar ve 330. sayfasında sona erer. Yani, bu sure toplamda 10 sayfa uzunluğundadır.

Enbiyâ Suresi Tefsiri

Enbiya Suresi Kaçıncı Sayfada
Enbiya Suresi Kaçıncı Sayfada

Özellikle Enbiya Suresi’nin tefsiri, surenin genel anlamını ve içerdiği ayetlerin detaylı açıklamalarını içerir. Ayrıca Bu sure, peygamberlerin hayatlarından kesitler sunar. Ve onların Allah’a olan inançları, sabırları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verir. Ayrıca, insanların ahiret hayatına ve kıyamet gününe olan inançlarına da değinilmektedir. Bunun yanında sure, okuyan kişiye peygamberlerin hayatlarından dersler çıkarabilme ve kendi hayatına uygulayabilme imkanı sunar.

SIK SORULAN SORULAR

🚀 Sevgiyle hazırladık, BizdeKalmasin ekibi 🎮 | bizdekalmasin.com 

Yazımızı Değerlendirin.
Yorum yapın