Ana Sayfa » Genel Kültür » Jeoloji Mühendisliği Kariyer Olanakları

Jeoloji Mühendisliği Kariyer Olanakları

Jeoloji mühendisi nedir

Yerkürede meydana gelen yapısal değişmeleri, yerin yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen; yerleşim alanlarında ve her türlü mühendislik yapılarında yer seçimi çalışmalarını yürütmeyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır Jeoloji Mühendisliği güncel maaş bilgisini Kariyer.net’ i ziyaret ederek öğrenebilirsiniz

Jeoloji Mühendisliği Eğitimi ve Yetenekleri

Jeoloji kariyeri düşünen kişiler bu eğitimi veren üniversitelerde 4 yıllık bir lisans bölümünü tamamlamalıdır. Bu bölüm yalnızca sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Jeoloji mühendisliği eğitimi almak isteyen ve tercih listelerinde yer veren öğrencilerden;

 • Teknik Resim,
 • Genel Jeoloji,
 • Paleontoloji,
 • Mineraloji,
 • Stratigrafi,
 • Kaya Mekaniği,
 • Sedimentoloji – Sedimenter Petrografi,
 • Maden Yatakları,
 • Metamorfik Petroloji,
 • Saha Jeolojisi,
 • Maden Jeolojisi ve Arama Yöntemleri
Jeoloji Mühendisliği Kariyer Olanakları

gibi dersleri başarı ile tamamlaması beklenmekteir. Tüm bu dersleri ve stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Jeoloji Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Diploma elde eden bireyler ise “Jeoloji Mühendisi” unvanı alır.

Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • İnşaat faaliyeti öncesi, toprak, kaya, su ve diğer doğal koşulların uygunluğunu değerlendirmek,
 • Saha seçimine yardımcı olmak için jeolojik haritaları ve hava fotoğraflarını incelemek,
 • Binaların yerleşimi, yamaçların ve dolguların stabilitesi, toprak kaymalarının ve depremlerin olası etkileri hakkında öneriler, raporlar hazırlamak,
 • İnşaat mühendisleri tarafından verilen bulguları veya raporları değerlendirmek,
 • Arazi ıslahı, su ve hava kirliliği ile sürdürülebilirlik sorunlarına çözümler üretmek,
 • Malzeme planları dahil olmak üzere inşaat planlarının ve maliyet tahminlerinin hazırlanmasında yardımcı olmak,
 • Maden arama, madencilik ve fizibilite çalışmalarını planlayıp yönetmek,
 • Maden yataklarının araştırılması, rezerv durumunun belirlenmesi ve işletilmesi süreçlerinde yer almak,
 • Arızalı madencilik ekipmanını onarmak,
 • Yer üstünden ve yer altından elde edilen fosillerin kimyasal analizini yapmak,
 • Baraj, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesini sağlamak,
 • Jeotermal enerji kaynaklarını araştırmak ve işletilmesini sağlamak,
 • Sondaj çalışmasında bulunmak, numunelerin alınıp laboratuvarlarda değerlendirme ve raporlamasını yapmak.

Jeoloji Mühendisleri için Kariyer Olanakları

Başta TPAO, MTA, TOKİ, DSİ, TKİ, BOTAŞ, AFAD olmak üzere Çevre Ve Şehircilik, Tarım Ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarında; Türkiye Taşkömür Kurumu (TTK), Devlet Demiryolları , Karayolları, Yapı İşleri, Elektrik İşleri, İller Bankası, Maden İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Su Yönetimi, Tarım Reformu, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekansal Planlama Genel Müdürlükleri, Yerel Yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri gibi kamu kuruluşlarında çalışır.

Kamu Kurumları dışında; jeotermal arama, madencilik, çimento ve inşaat gibi özel sektör kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedir.

Jeoloji mühendisi iş ilanlarına göz atmak ve jeoloji mühendisliğinde gerekli olan özellikleri öğrenmek için Kariyer.net sayfasına göz atabiliriniz.

Keşfetmeye Hazır Mısınız? BizeKalmasın.com‘dan Ana Sayfamıza Göz Atın!

Yazımızı Değerlendirin.
Yorum yapın