Ana Sayfa » Genel » Ticaret Savaşı Nedir?

Ticaret Savaşı Nedir?

Ticaret Savaşı NedirPinPin

Ticaret savaşı, devletlerin birbirlerine karşı ticaret engellerini, genellikle gümrük vergileri şeklinde arttırdığı ekonomik bir çatışmadır. Ticaret savaşları, yerel tüccarların çıkarlarını koruyarak, uluslararası piyasalardan yapılan alımları caydırmanın bir yoludur.

Ticaret savaşları genellikle bir ulusun ithalatı ve ihracatı arasında bir dengesizlikle sonuçlanır. Ancak bu politikalar yerli üretimi teşvik eder, ulusal istihdamı arttırır, ödemeler dengesini düşürür ve karşı taraftaki ülke için elverişsiz koşullar yaratır. Ticaret savaşları genellikle haksız ticaret politikalarına karşı bir girişim amaçlı yapılır.

Ticaret savaşlarında motifler mantıklı veya düşmanca olabilir. Hedef ülke de sınır ötesi ticareti engelleyerek misilleme yaptığında sorun daha da büyür. Bu, engelleri daha da büyüterek veya düşman ulusu dolaylı olarak etkileyen başka herhangi bir eylem şeklinde olabilir.

Ticaret savaşlarının tarihi, sömürgeci güçlerin denizaşırı mal satışını kontrol etmek için birbirlerine karşı çıktığı 17. yüzyıla kadar uzanabilir. 1839 ve 1842 Afyon Savaşları da benzer örneklerdir. 1930’da ABD’de çiftçilerin çıkarlarını korumak için yürürlüğe giren Smoot–Hawley Gümrük Vergisi Yasası, Avrupa tarım ürünlerine yönelikti.

Benzer şekilde, 1962’de bir Tavuk savaşı yaşanmıştı. ABD, ABD’de yetiştirilen tavuk üzerindeki vergileri arttıran Batı Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg’a karşıydı. 1980’lerde ABD ve Japonya, Amerikan otomobil ve elektronik imalat sanayilerini geliştirmek için otomobil ticareti savaşını başlatmıştı.

Ticaret savaşları, diğer bağlantılı ülkeleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği için küresel ekonomiyi de etkiler. Bu tür olaylar dünya çapında durgunluğa neden olabilir. Ancak tek taraflı olarak çözülebilir. Alternatif olarak, ülkeler haksız ticaret uygulamalarını engellemek veya kısıtlamak için Dünya Ticaret Örgütü’nü dahil edebilir.

Ticaret Savaşlarında Kullanılan Taktikler

Ticaret savaşlarında kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Gümrük vergileri: Hükümetler ithal mallara ağır vergiler uygular. Bunu yöntemle hükümetler iç pazardaki ürünleri uluslararası pazara tanıtır.
 • Ambargolar: Ambargo, bir ülkenin başka bir ülkeden belirli malların satın alınmasını yasakladığı ciddi bir yöntemdir. Bu genellikle belirli emtiaların ithalat-ihracat yasağı için uygulanır.
 • İthalat kotaları: Bu, bir ülkenin hedef ülkeden ithalata belirli bir sınır koyduğu başka bir ticaret savaşı taktiğidir. İthalat kotaları, yerel üreticileri teşvik etme yolunda bir adımdır. İthalat kotaları sayesinde yerli üreticiler, yabancı rakipleri çaba sarf etmeden alt ederek pazarı ele geçirebilirler.
 • Sübvansiyonlar: Hükümetler, üretimi ve ihracatı teşvik etmek için yerel üreticilere sübvansiyonlar sunar. Böylece yerli ürünler ekonomik hale gelir.
 • Devalüasyon: Bazı ülkeler para birimlerinin değerini düşürerek, mal ve hizmet ihracatını müttefikleri için daha ekonomik hale getirir. Ayrıca, yerli tüketiciler için ithal ürünleri pahalı hale getirerek ithalatı zorlaştırır.

Ticaret Savaşlarının Etkileri

Ticaret savaşlarının etkilerini detaylıca inceleyelim…

Küresel Ekonomide

Aşağıda açıklandığı gibi, dünya çapında resesyon yaşanabilir:

 • Küresel Fiyat Artışı: Gümrük vergileri yükseldiğinde, bu hammaddelere dayalı ihracat da pahalı hale gelir. Sonuç olarak, bu ürünler uluslararası pazarda oldukça pahalı hale gelir.
 • Enflasyon Oranında Yükseliş: Fiyatlardaki artış küresel enflasyona neden olur. Bu potansiyel olarak durgunluğa neden olabilir. Hisse senedi fiyatları düşebilir, bu da uluslararası piyasaları etkileyebilir. “Enflasyon” kavramını daha iyi anlamak için “Enflasyon Nedir? Aylık, Yıllık Enflasyon Nasıl Hesaplanır?” başlıklı makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.
 • Küresel Ekonomiye Zarar Verebilir: İki ülke arasındaki soğuk savaşta, müttefik ülkeler de ortak düşmandan ithalatı kısıtlayabilir. Bu, küresel ekonomiyi ciddi şekilde etkileyebilir.
 • Ekonomik Büyümeyi Yavaşlatır: İki ülke arasındaki ticaret savaşı, etkilenen ülkelerin ekonomik büyümesini de engelleyebilir. Bazı hammaddelerin yerel üretimi imkansız veya aşırı pahalı olabilir. Ticaret savaşı sırasında hammadde fiyatları yükselir veya hammaddeler erişilemez hale gelebilir, bu da ekonomik gerilemeye neden olur.
 • Küresel Ölçekte Hisse Senedi Piyasalarında Düşüş: Dünyanın en büyük ekonomileri ticaret savaşlarına girdiğinde, uluslararası piyasalar ciddi anlamda etkilenir. Bu nedenle dünya çapında resesyon yaşanabilir.

Yerel Ekonomide

Ticaret savaşları yerel işletmeleri, vatandaşları, yaşam tarzlarını, kazançları ve istihdamı etkiler. Yerel ekonomide karşılaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

 • Yüksek Hammadde Maliyeti: Yerel işletmeler düşman bir ülkeden hammadde satın alırsa üretim maliyetleri artabilir.
 • Kalitesiz ve Pahalı Ürünler: Yabancı rekabetin olmadığı bir ortamda, yerel tüketiciler daha az seçeneğe sahip olur. Çünkü yerli üreticiler kaliteden ödün vermeye başlayabilirler. Kalitedeki düşüşe rağmen, yerel işletmelerin tekel olması nedeniyle fiyatlar yükselebilir.
 • Yetersiz İstihdam Olanakları: Ticaret savaşları ağırlıklı olarak ithalata bağımlı olan şirketleri etkileyerek, iş kaybına neden olabilir ve ekonomiyi kötü etkileyebilir.
 • Enflasyon: Yerli ürünlerin fiyatları yükseldiği için enflasyon oranı yükselebilir.
Yorum yapın