Ana Sayfa » Okunacak Dualar » Bir Malın Satılması İçin Okunacak Dua – Etkili Dualar!

Bir Malın Satılması İçin Okunacak Dua – Etkili Dualar!

Bir Malın Satılması İçin Okunacak Dua yazımız ile karşınızdayız. Ev, araba, arsa gibi değerli bir mülkü satmaya karar verdiniz ancak değerine alıcı bulunamıyorsa, mülkünüzü hızlı bir şekilde satmanıza yardımcı olacak dualardan yardım alabilirsiniz. Allah’ın izniyle siz istediğiniz an alıcı malınızı satın almak isteyecektir. Bunun için farklı dua çeşitleri vardır. Bu yazımızda sizlere bu dualardan birkaçını vereceğiz. Ayrıca çeşitli okunacak dualar arıyorsanız da kategorimize bakabilirsiniz.

Malın Satılması İçin Dua

Bazı problemler nedeniyle satmak istediğiniz malar alıcısını bulamayabilir. Malın gerçekten helal olarak satılmasını isteyen bir insan, bu isteklerini Allah’ın rızasını sağlayacak şekilde yerine getirmelidir. Malın Satılması İçin Dua okunabilir. Özellikle şahmeran duasının genellikle mal satmada etkili bir yol olduğu söylenmektedir.

Şahmeran Duası Okunuşu:

 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid
 • Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna
 • Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
 • Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin
 • Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

Şahmeran Duası Anlamı:

 • Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan hikmet sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim sen yaradılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah’ım, her şeye gücü yeten kadir Allah’ım, Büyük arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah’ım senden başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah’ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca sana aittir.
Malın Satılması İçin Dua
Malın Satılması İçin Dua

Bir Malın Çabuk Satılması İçin Dua

Mal satışında duha suresi yedi defa, fil suresi yedi defa tekrar edilirse Allah’ın izniyle dileği yerine gelir. Bir Malın Çabuk Satılması İçin Dua eden kişiler bu sureleri okuduklarında istediklerini elde etmek için bir adım atmış olurlar. Bunun yanında dilerseniz 41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Fil Suresi Okunuşu:

 • Bismillahirrahmânirrahîm
 • Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
 • Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
 • Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
 • Termîhim bihicâratin min siccîl
 • Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Fil Suresi Anlamı:

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle
 • Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
 • Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
 • Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
 • Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
 • Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

Ev Satılması İçin Dua

Ev Satılması İçin Dua, eğer evinizin ya da herhangi bir malınızın satılmasını istiyorsanız karınca duasını 7 gün 7 şer kere satmak istediğiniz herhangi bir şey üzerine okursanız, bu duanın işe yaradığını görebilirsiniz.

 • Karınca Duası Okunuşu:

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

 • Karınca Duası Anlamı:

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Dilerseniz bizdekalmasin.com bağlantısından ana sayfamıza ulaşabilirsiniz.

İlgili kategorimizdeki son yazılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bir Malın Satılması İçin Okunacak Dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi yazılarımız sizlerle olacak. Takipte kalın.

Yazımızı Değerlendirin.
Yorum yapın