Ana Sayfa » Rehber » 41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları – 41 Vakıa Suresi Fazileti

41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları – 41 Vakıa Suresi Fazileti

41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları ve 41 Vakıa Suresi Fazileti yazımız ile karşınızdayız. Bu yazımızda maddi problemleri olan, borç sıkıntı çeken, işsizlik sorunu ile uğraşan kişilerin sıklıkla okuduğu Vakıa suresi ve usulünü aktaracağız. Ayrıca Vakıa Suresi 41 Defa Okumak Nasıl Olur? gibi konulara da değineceğiz. Bunun yanında diğer okunacak dualar yazılarımıza da ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bunun yanında 41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları ile alakalı videomuza aşağıdan erişebilirsiniz:

YouTube video

41 Vakıa Suresi Nedir?

Sabah ve akşam okuyan kişilerin bol refah, bereket ve zenginlikle yaşayacağı, tek oturuşta ise 41 adet okuyan kişinin rızkı bolluk bereket içinde olan Yüce Allah’ın izniyle rahat bir yaşam sürmektedirler. 41 Vakıa Suresi Nedir? Diye soracak olursanız da maddi sıkıntılar, işsizlik ve çeşitli parasal konular için Rabbimize edilen dualar ve surelerden bir tanesidir.

Ayrıca 41 Fetih Suresi Okuyanların Yorumları ile alakalı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Vakıa Suresi 41 Defa Okumak Nasıl Olur? 🌟

Vakıa Suresi 41 Defa OkumakPin
Vakıa Suresi 41 Defa Okumak

Öncelikle bu dua çok fazla kez denenmiş ve birçok insan tarafından yapılmıştır. Bu duanın bir usulü bulunmaktadır. Gün gün ilerleyeceğimiz için maddeli şekilde devam edelim, Vakıa Suresi 41 Defa Okumak Nasıl Olur? Sorusuna da yanıt vermiş oluruz.

 1. Gün Abdest alıp niyet ederek başlıyorsunuz. İlk gün 1 adet Vakıa suresini okuyorsunuz.
 2. Gün 2 adet Vakıa suresini okuyorsunuz.
 3. Gün 3 adet Vakıa suresini okuyorsunuz.
 4. Gün 4 adet Vakıa suresini okuyorsunuz.

Bu şekilde devam ediyor.

41. Gün 41 Vakıa suresi okuyun akabinde de 2 rekat namaz kılıp 100 adet istiğfar okuyun. 1 Adet Salaten Tüncina duasını da okuyup ardından Rabbimize dua edelim. Bu şekilde duamızın usulü son bulmaktadır. 41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları kısmına geçmeden evvel Allah dualarınızı kabul eylesin İnşallah.

Ayrıca insanlar gün gün okumak yerine hepsini bir oturuşta 41 vakıa süresini okumak istiyor. Bu sizin isteğinize kalmış bir durumdur.

41 Vakıa Suresi Okuyanların Yorumları

Maddi bolluk ve bereket için okunması gereken bir suredir. İşsizlik durumları, borç ve alacaklı halleri, alım satımlardaki kolaylıklar kısacası, ticari ve maddi işlemlerin tümü için okunacak bir duadır. Ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Şimdi sizlere 41 Vakıa Suresi Okuyanların Yorumları arasında birkaçını listeleyeceğiz:

 • Gerçekten manevi olarak huzura kavuşturan bir dua, İnşallah maddi sorunlarımızı da Rabbim çözüme kavuşmasında yardımcı olur.
 • Biraz fazla borcum var ve ödeme gücü için bu duaya başvurdum, Allah nasip ederse olumlu sonuçlanacak.
 • Gerçekten dua anlamlı ve etkili, karşımıza çıkaran Rabbime şükürler olsun.

Ayrıca İhtilam Olmamak İçin Dua ile alakalı yazımıza da göz atabilirsiniz.

41 Vakıa Mucizesi

41 Vakıa Mucizesi” adı verilen iddia, Kur’an-ı Kerim’in 41. suresi olan Fussilet suresinde geçen ayetlerin matematiksel olarak bir mucize olduğunu savunur. Bu iddiaya göre, Fussilet suresindeki bazı ayetlerin harf sayıları toplamı 41’tir ve bu sayı, ayetlerin konusu ile de ilişkilidir.

Örneğin, 41. ayet olan “Ve şirk koşanlar onlara: ‘Sizden önce gelmiş olan atalarımızı da taparlardı ve biz de onların izinden gidiyoruz’ dediler. Onlar da, ‘Doğruysa siz de yanılıyorsanız biz de yanılmışız demektir.’ dediler.” (Fussilet, 41/6) ayetindeki harf sayıları toplamı 41’dir ve ayet, putperestliği eleştiren bir ifade içermektedir.

Ancak bu iddiaya yönelik eleştiriler de mevcuttur. Örneğin, Kur’an-ı Kerim’in diğer surelerinde de benzer harf sayılarına sahip ayetler vardır ve bu durumun tesadüfi olduğu savunulmaktadır. Ayrıca, matematiksel bir mucize iddiasının Kur’an-ı Kerim’in asıl mesajından sapmaya yol açabileceği de eleştiriler arasındadır.

41 Vakıa Fazileti

41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları dikkate alındığında 41 Vakıa Fazileti oldukça fazladır. Başlıca etkileri şöyledir:

 • Bu duanın oldukça kuvvetli bir etkisi vardır. Vakıa suresini okumayı alışkanlık haline getirenlerin dünya nimetlerinden ve dünyadaki huzurdan yararlanacağından bahsedilmektedir.
 • İkindi ve akşam namazından sonra bol helal kazanç için okunur.
 • Bazı alimlerin ölen bir kişiye okunmasında o kişinin kabir azabını hafifleteceği yönünde söylemler de vardır.

Yukarıdaki listedeki maddeler görüldüğü gibidir ve 41 vakıa suresi fazileti ve sırları bu şekildedir.

41 Vakıa Suresi Okuyanlar

Çeşitli maddi hal ve rızık durumları için okunan Vakıa Duası veya Suresi, son derece etkilidir. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada adını duyduğumuz bir suredir. Sıklıkla okunması da sonuçlarını rahatlıkla görmemize sebep olmaktadır. Şimdi ise sizlere 41 Vakıa Suresi Okuyanlar tarafından yapılan yorumları inceleyeceğiz:

“Gerçekten çok güzel dua, rahatlattı. İnşallah iş bulmamda da yardımı olur.”

Rümeysa Hanım

“Yavrularım ve torunlarım için ettiğim bir dua, İnşallah Rabbim yardımcı olur.”

Aykut Bey

Vakıa Suresi:

 1. İza veka’atilvaki’atu.
 2. Leyse livak’atiha kazibetun.
 3. Hafıdatun rafi’tun.
 4. İza ruccetil’ardu reccen.
 5. Ve bussetilcibalu bessen.
 6. Ve fekanet hebaen munbessen.
 7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 10. Vessabikunessabikune.
 11. Ulaikelmukarrabune.
 12. Fiy cennatin na’ıymi.
 13. Sulletun minel’evveliyne.
 14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
 15. ‘ala sururin medunetun.
 16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
 17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 22. Ve hurun ‘ıynun.
 23. Keemsalillu’luilmeknuni.
 24. Cezaen bima kanu ya’melune.
 25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 26. İlla kıylen selamen selamen.
 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 28. Fiy sidrin mahdudin.
 29. Ve talhın mendudin.
 30. Ve zıllin memdudin.
 31. Ve main meskubin.
 32. Ve fakihetin kesiyretin.
 33. La maktu’atin ve la memnu’atin.
 34. Ve furuşin merfu’atin.
 35. İnna enşe’nahunne inşaen.
 36. Fece’alnahunne ebkaren.
 37. ‘Uruben etraben.
 38. Liashabilyemiyni.
 39. Sulletun minel’evveliyne.
 40. Ve sulletun minelahiriyne.
 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 42. Fiy semumin ve hamiymin.
 43. Ve zıllin min yahmumin.
 44. La baridin ve la keriymin.
 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 48. Eve abaunel’evvelune.
 49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
 53. Femaliune minhelbutune.
 54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 55. Feşaribune şurbelhiymi.
 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 58. Efereeytum ma tumnune.
 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 63. Efereeytum ma tahrusune.
 64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 66. İnna lemuğremune.
 67. Bel nahnu mahrumune.
 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 71. Efereeytumunnarelletiy turune.
 72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
 77. İnnehu lekur’anun keriymun.
 78. Fiy kitamin meknunin.
 79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
 80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 83. Felevla iza beleğatilhulkume.
 84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 93. Fenuzulun min hamiymin.
 94. Ve tasliyetu cahıymin.
 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları ile alakalı sıkça sorulan soru ve cevapları sizler için derledik:

Diğer dualar ile alakalı bilgilendirmelerimiz ve yazılarımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

3.3/5 - (6 Oy)
“41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları – 41 Vakıa Suresi Fazileti” üzerine bir yorum
Yorum yapın