Ana Sayfa » Rehber » Anında Tesir Eden Aratan Dua – Kesin Aratan Dua

Anında Tesir Eden Aratan Dua – Kesin Aratan Dua

Anında Tesir Eden Aratan Dua yazımız ile karşınızdayız. Bu duayı kız arkadaşınızın dışında, normal erkek arkadaşınız, ailenizden biri veya akrabalarınız içinde edebilirsiniz. Eğer uzun zamandır konuşmadığınız birinin sizi aramasını istiyorsanız bu duaları okuyabilirsiniz. Çünkü insanların zor durumda kaldığı zaman sığındıkları ve onlara çözüm sunan en güzel şey dua etmektir. Duanızı ettikten sonra sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekmektedir. Yazımız içerisinde sizlere anında aratan dualardan bahsedeceğiz.

Hemen Aratan Dua

Özellikle araları bozuk olan iki sevgilinin genel olarak araştırdığı bir konudur. Çünkü halâ unutamadıkları ve geri dönmelerini istedikleri için Hemen Aratan Duaları araştırmaktadırlar. Kendilerini aramaya cesaret edemedikleri için bu çözüme başvurmaktadırlar. İlişkiyi kurtarabilmelerinin tek çaresi bu olduğuna inanmaktadırlar.

Dualar ise insanların genellikle insanların zor durumda kaldığı zaman başvurduğu seçeneklerden birisidir. Ayrıca sadece ilişkiyi kurtarmak için değil belki bir arkadaşınız, ailenizden biri veya farklı biriyle de aranız bozuksa bu duayı edebilirsiniz. Duayı okuduktan sonra 24 saat içerisinde bir etki gösterdiği bilinmektedir. İşte hemen aratan dua Tirmizi Salat 140 – 348 şu şekildedir:

 • Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm.
 • Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm.
 • Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn;
 • Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik;
 • ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism.
 • Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ.
 • Yâ Erhame’r-râhimîn! Amin.

Erkeği Anında Aratan Dua

Erkek arkadaşı tarafından ayrılan kızlar genellikle Erkeği Anında Aratan Duaların neler olduğu merak etmektedir. Çünkü ayrılmak istemedikleri için ve ilişkilerinin devam etmesini istedikleri için dualara başvurmaktadır. Dua ederken içten samimi bir şekilde ve inanarak dua etmeniz gerekmektedir. Erkeğin anında sizi aramasını istiyorsanız İnşirah Suresini okuyabilirsiniz. Gusül abdesti ve ardından namaz abdesti aldıktan sonra 7 kere okumanız yeterli olacaktır.

Sevdiğini 1 Saatte Aratan Dua

Sevdiğini 1 Saatte Aratan Dua
Sevdiğini 1 Saatte Aratan Dua

İnsanlar sevdikleri insanlarla araları bozuk olduğu zaman Sevdiğini 1 Saatte Aratan Duaların neler olduğunu araştırmaktadır. Çünkü içten ve inanılarak edilen her duanın kabul olmasından dolayı bunun da kabul olmasını istemektedirler. Özellikle ikili ilişkilerde ve aşk durumlarında bu dua çare olarak görülmektedir. Bunun için şu duayı okumanız yeterli olacaktır.

 • Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.
 • Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.
 • Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Va’tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni’metellahi aleykum iz kuntum a’daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni’metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn.
 • Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.

Ana sayfaya bizdekalmasin.com bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Rehber kategorisindeki diğer yazılarımızı okumak istiyorsanız eğer aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Son olarak Anında Tesir Eden Aratan Dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

5/5 - (1 Oy)
Yorum yapın